Οθόνες

Θαλάμου Basic

 • Διαθέσιμη σε κόκκινο ή μπλε
 • Οριζόντιας τοποθέτησης
 • Τάση τροφοδοσίας 10…30VDC / 9…24VAC
 • Είσοδοι A, B, C, D, E για Δυαδικό, 10 για Αναλογικό
 • Εύρος Οροφοένδειξης -7 εως 9
 • Κλέμες σύνδεσης καλωδίων

Εξωτερική Basic

 • Διαθέσιμη σε κόκκινο ή μπλε
 • Κάθετης τοποθέτησης
 • Τάση τροφοδοσίας 10…30VDC / 9…24VAC
 • Είσοδοι A, B, C, D, E για Δυαδικό, 10 για Αναλογικό
 • Εύρος Οροφοένδειξης -7 εως 9
 • Κλέμες σύνδεσης καλωδίων

Θαλάμου Matrix

 • Διαθέσιμη σε κόκκινο ή μπλε
 • Οριζόντιας τοποθέτησης
 • Τάση τροφοδοσίας 10…30VDC / 9…24VAC
 • Είσοδοι A, B, C, D, E για Δυαδικό, 10 για Αναλογικό
 • Εύρος Οροφοένδειξης -7 εως 9
 • Κλέμες σύνδεσης καλωδίων

Εξωτερική Matrix

 • Διαθέσιμη σε κόκκινο ή μπλε
 • Κάθετης τοποθέτησης
 • Τάση τροφοδοσίας 10…30VDC / 9…24VAC
 • Είσοδοι A, B, C, D, E για Δυαδικό, 10 για Αναλογικό
 • Εύρος Οροφοένδειξης -7 εως 9
 • Κλέμες σύνδεσης καλωδίων

Θαλάμου LCD

 • Τροφοδοσία: 12-24 Volt AC/DC
 • Συμβατότητα: ABCD/ Δεκαδικό(Wire per floor)
 • Τόξα Κατεύθυνσης
 • Υπερβαρο
 • Out of Service

Εξωτερική LCD

 • Τροφοδοσία: 12-24 Volt AC/DC
 • Συμβατότητα: ABCD/ Δεκαδικό(Wire per floor)
 • Τόξα Κατεύθυνσης

 

Θαλάμου LCD-TFT 4,7"-7"

 • 4GB micro SD.
 • Προγραμματιζόμενα ψηφία,τόξα,σκηνικά απο μνήμη πλακέτας ή micro SD.
 • Διαφορετικό Slideshow ανα όροφο και κατεύθυνση.
 • Micro SD Music Player
 • Αναγγελίες
 • 40 ευέλικτα Μουσικά προγραμματα με ετήσιο προγραμματισμό.
 • Ρολόι-ημερολόγιο με διόρθωση χειμερινής-θερινής ωρας
 • Διαφημιστική γραμμή 4 μηνυμάτων
 • Προγραμματισμός απο Touch panel, IRDA, Κάρτα μνήμης
 • Ενδειξη Service και υπέρβαρο με ηχητική ειδοποίηση 

Εξωτερική LCD-TFT 3.2''

 • Κάθετης τοποθέτησης
 • Τάση τροφοδοσίας 10…30VDC / 9…24VAC
 • Είσοδοι A, B, C, D, E για Δυαδικό, Δυαδικό+1 και 10 για Αναλογικό
 • Εύρος Οροφοένδειξης – 9……29
 • Κλέμες σύνδεσης καλωδίων